secanetasecaneta

Terry Bath Wrap

Plain dye terry bath wrap 100% Cotton.Stock colours. With velcro fastener that adjust to everybody.